SZENT BIBLIA azaz:
Istennek Ó és Új testamentomában
foglaltatott egész
Szent írás
Magyar nyelvre fordította
Károli Gáspár