Loketrätan

The editors regret that this text is still missing.


Den stora bryggkitteln; Äger, Ran samt deras nio döttrar

Loke

Tyr

Siv

Men efter detta dolde sig Loke i Franangers fors i laxskepnad; där togo asarne honom. Han blev bunden med sin son Nares tarmar, men hans son Narve blev till en varg.

Sigyn, Loke och etterormen

Skade tog en etterorm och fäste upp den över ansiktet på Loke, och etter dröp ur den. Sigyn, Lokes hustru, satt där och höll ett fat under ettret. Men när fatet var fullt, bar hon ut ettret. Men under tiden dröp ettret på Loke. Då ryckte han till så hårt, att hela jorden skälvde därav, och det kallas nu jordskalv.

[legal] [privacy] [GNU] [policy] [cookies] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]


Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Vote for polarhome
Free Shell Accounts :: the biggest list on the net